Možnost vrácení peněz

Na zpětný odběr není právní nárok. Pokud však kupující není se zakoupeným zbožím spokojen (pokud zboží nevyhovuje jeho požadavkům) a splňuje níže uvedené podmínky, má možnost u naší společnosti zboží vrátit nebo vyměnit. Výměna se vztahuje na barvu, velikost, typ nebo druh výrobku.

Podmínky k vrácení zboží:

  1. Zboží musí být vráceno neporušené, zabalené v originálním obalu včetně původního příslušenství (kabely, návody atd.) tak, aby bylo schopné dalšího prodeje.
    • jedná-li se o zboží, které je na prodejně trvale skladem, je možné ho vrátit pouze v případě, že tím nebude překročeno jeho maximální skladované množství stanovené prodejcem.
    • možnost vrácení nebo výměna zboží s překročeným maximálním množstvím nebo zboží, které není na prodejně trvale skladem, bude posouzena prodejcem do 7 dnů a kupující bude vyrozuměn příslušným pracovníkem o způsobu výměny, vrácení nebo zamítnutí jeho žádosti.
    • v případě, že zboží, které není trvale skladem, bude vráceno dodavateli prodávajícího, dobropis na toto zboží bude zákazníkovi vystaven až po proúčtování vrácené položky ve prospěch naší společnosti.
  2. Případné finanční rozdíly budou zákazníkovi uhrazeny formou bankovního převodu.
  3. Výměnu nebo vrácení zboží dle tohoto článku je možné provést pouze do 6 měsíců ode dne prodeje zboží. Podmínkou pro výměnu nebo vrácení zboží je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží (prodejka, faktura) nebo dodacího listu.